— Milka Luhtaniemi

Milka Luhtaniemi (s. 1992) on helsinkiläinen dramaturgi, esitystaiteilija ja runoilija. Hän on viimeiset vuodet työskennellyt installaatioesityksen ja monitaiteisten esitysten parissa. Milkan töille on keskeistä materiaalien poeettinen jäsentäminen tilaan ja tilanteeseen, ja keskeisiä jännitepareja ovat kielellistävän ja kielettömän kehon suhde, sekä poetiikan risteäminen politiikkaan kollektiivisen alatekstin kautta. Hänen esityspraktiikkansa jakautuu sekä katsovan dramaturgin että koollekutsuvan esitystaiteilijan rooleihin. 

Milkan esityksiä on ollut mm. Mad Housessa, Asematilassa, Third Space -galleriassa, Oksasenkatu 11:ssa, Suvilahden Tiivistämössä , Exhibition Laboratoryssa ja B-galleriassa. 

Milka on valmistunut Teatterikorkeakoulusta esitysdramaturgian maisteriohjelmasta keväällä 2020. Hänen esikoisrunokokoelmansa Kirnu ilmestyy  alkuvuonna 2021.

@milkaluhtaniemi