— Milka Luhtaniemi

OFF on esitysinstallaatio, joka tutkii sähkökatkoksen tapahtumaa ja sähköverkon toimijuutta. Kaksitoista tuntia pitkä esitysinstallaatio koostui ajastetuista sähkökatkoksista, joiden sisälle syntyi hetkellisiä esityksellisiä tapahtumia ja tilallisia suhteita. OFF toteutettiin Tiivistämössä huhtikuussa 2018 yhdessä Joonas Sirenin, Elena Rekolan ja Nicolina Stylianoun kanssa. Kuvat: Joona Möttö