— Milka Luhtaniemi

Cramp oli Kuvataideakatemian Exhibition Laboratoryyn maaliskuussa 2019 tehty esitys, jonka keskiössä on ajatus ilmanpaineesta ja ilman tavasta kiertää, tukkia ja liikkua ihmisessä ja esineissä. Cramp kysyi miltä ilmastollinen paine tuntuu kehossa, mielessä ja tilassa, ja käytti esiintyjän hengitystä, ilmalla täyttyviä esineitä ja tilassa vaeltavaa ääntä esityksen keinoinaan.

Cramp on ensimmäinen osa temaattisesta esityssarjasta, joka käsittelee ilmaston esityksellisyyttä. Työryhmään kuului Selma Reynisdóttir, Oscar Dempsey ja Eero Pulkkinen. Seuraava osa oli Teatterikorkeakoulussa joulukuussa 2019 esitetty Swell.

Työryhmä: Milka Luhtaniemi, Selma Reynisdóttir, Oscar Dempsey, Eero Pulkkinen